Formål

Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkelt elevs bedst mulig læring, dannelse og trivsel.
 

Elevernes placering i klasser
 

 •   Hvis årgangen er så stor, at der skal dannes mere end én klasse, tilstræber skolen at danne klasserne på baggrund af den bedst mulige løsning for netop den gruppe børn.

 •   Skolen baserer sin vurdering på baggrund af samarbejde med forældrene, tidligere institutioner, personalet i Tidlig SFO og en ligelig fordeling i klasserne som helhed.

 •   Skolen har den endelige beslutning i forhold til klassedannelse.

  Elevernes undervisningstimetal

   

 Skolen tilstræber, at skolebestyrelsen træffer beslutning om undervisningstimetallet, og at det ikke væsentligt overskrider minimumstimetallet (jf. Folkeskoleloven § 14b).
 

Skemalægning
 

 •   Skemalægningen har som mål at sikre eleverne en både sammenhængende og varieret skoledag.

 •   Skoledagen planlægges under hensyntagen til elevernes behov for pauser og tid til at spise.

 •   Skolen tilstræber, at skemaet og evt. skemaændringer er kendt af elever, forældre, skolens medarbejdere, ledelse og relevante samarbejdspartnere.

 •   Skolen tilstræber, at skoledagen planlægges, så der er mulighed for aktivitetsbaseret undervisning, ekskursioner og samarbejde med eksterne parter.

   

  Vikardækning
   

 •   Skolen tilstræber et højt fagligt niveau i undervisningen ved vikardækning.

 •   Skolen tilstræber, at vikardækningen så vidt muligt foretages af en lærer, eleverne

  kender i forvejen.

 •   Skolen tilstræber en vedvarende og sammenhængende vikardækning ved en undervisers

  længerevarende fravær.

  /godkendt af skolebestyrelsen juni 2018

UNDERVISNINGENS ORGANISERING