Formål Formålet med skole-hjem-samarbejdet er, at skabe de bedst mulige betingelser for, at eleverne udvikler sig i positiv retning og trives på Øster Jølby Skole.

Skolens virke skal understøtte:

At alle børn oplever at høre til i et fællesskab
At alle børn udvikles fagligt og socialt i forhold til deres forudsætninger og potentialer
At alle børn oplever at have en tæt, tryg og positiv kontakt til voksne

Dette skal ske i samarbejde med forældrene, således:

At forældrene oplever sig set, hørt og respekteret
At forældrene oplever sig inddraget som reelle og væsentlige samarbejdspartnere
At forældrene oplever en åben og tillidsfuld dialog
At forældrene oplever, at de også har pligter for deres børns skolegang

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDET