Velkommen til SFO Myretuen ved Øster Jølby Skole 

​SFO Myretuen ved Øster Jølby Skole er et trygt fritidstilbud, hvor især legen er i centrum. I SFO Myretuen er der indmeldt ca. 100 børn i alderen 6 – 10 år.

 

SFO´en er indrettet i egne lokaler på skolen. Myretuen har sit eget pædagogiske team bestående af p.t. 6 faste, pædagogiske personaler. SFO Myretuen arbejder som institution ligeledes ud fra Øster Jølby Skoles værdigrundlag samt Morsø Kommunes Børne- og ungesyn samt formål for SFO / Tidlig SFO.

Pædagogisk team for SFO Myretuen

Skolens SFO bygger på følgende målsætning.
 

 • At børnene danner venskaber og oplever at være en del af et fællesskab

 • At børnene udfordres motorisk

 • At børnene udfordres kreativt

 • At børnene oplever sig anerkendt og værdsat

 • At børnene oplever, at der tages hensyn til det enkelte barns ressourcer

 • At børnene møder tydelige voksne

 • At børnene oplever, at de kan løse konflikter i fællesskab med børn og voksne.

 • At forældrene skal føle sig godt informeret om SFO´ens aktiviteter 

 • At forældrene oplever et åbent og trygt samarbejde med SFO´ens personale.

20180525_084953148_iOS-afskåret.png
Dorthe-Markusen5000-kopi.png
Dorthe Markusen
Rikke-Duncher_psd.png
Rikke Duncker
Majbritt-Josefsen5000-kopi.png
Majbritt Josefsen
Gitte Dahl
Jette-Brusgård_psd.png
Jette Hvass Brusgaard
Janni Overgaard
Rikke Robenhagen

Studerende: SFO Myretuen samarbejder med UCN Thisted Pædagogseminarium og modtager derfor løbende studerende.

Tidlig SFO ved Øster Jølby Skole

Tidlig SFO ved Øster Jølby Skole handler om en tryg overgang fra børnehave til skole.

Formål Tidlig SFO

 • at skabe en tryghed og en sammenhæng for barnet i overgangen fra børnehaveliv til skoleliv.

 • At SFO ´en styrker barnets dannelse og selvhjulpenhed og skaber rammer for en meningsfuld og indholdsrig hverdag

 • At skabe en overgang hvor barnets personlighed og særlige behov inkluderes i et trygt fællesskab

 • At børnene bliver fortrolige med de fysiske rammer, og trygge ved nye voksne

 • At forældre oplever en sammenhæng og en helhed omkring barnets overgang fra børnehaveliv til skoleliv

Hverdag i Tidlig SFO

​Vil være: at fremme og understøtte fællesskaber, venskaber og leg sammen med voksne, der er tilgængelige, nærværende, tydelige og anerkendende.

Kan være: morgensang, biblioteksbesøg, fortælling/dialogisk oplæsning, turdage, leg og bevægelse, kendskab til lokalområdet, samarbejde med nærmiljøet, den lokale sognepræst, plejehjemmet, Midtmors Sport m.m.

Forventning til forældre

 • at vore forældre er opsøgende om information om SFO/skole

 • at vore forældre er orienterende omkring barnet til SFO/skole

 • at vore forældre er opmærksomme på trivsel og støtter barnet i at være selvhjulpent

 • at vore forældre er opmærksomme og opmuntrende omkring barnets legerelationer og sociale liv.

 • at vore forældre er positive omkring SFO/skole, når de taler med barnet

Galleri

Knap