Fokus for tidlig SFO ved Øster Jølby Skole er, at børnene får en tryg og glidende overgang mellem børnehave og SFO / Skole.

Tidlig SFO bygger på følgende målsætninger:
 

  •   At give børnene en særlig velkomst og introduktion til SFO / Skole

  •   At børnene bliver fortrolige med de fysiske rammer, rytme, normer og regler inden den

    egentlige skolestart i august

  •   At børnene bliver fortrolige med og trygge ved de nye voksne

  •   At børnene oplever tryghed og derved får mulighed for at udfolde deres kompetencer


/godkendt af skolebestyrelsen juni 2018

PRINCIP FOR TIDLIG SFO