Skolefritidsordningen ved Øster Jølby Skole skal være et trygt fritidstilbud hvor især legen er i centrum.
SFO ́en skaber rammerne, hvor børnene kan igangsætte regel- og rollelege på egne præmisser både individuelt og i grupper.

Det er personalets pædagogiske opgave, at støtte og vejlede børnene i dette.

 

Skolens SFO bygger på følgende målsætninger:

  •   At børnene danner venskaber og oplever at være en del af et fællesskab

  •   At børnene udfordres motorisk

  •   At børnene udfordres kreativt

  •   At børnene oplever sig anerkendt og værdsat

  •   At børnene oplever, at der tages hensyn til det enkelte barns ressourcer

  •   At børnene møder tydelige voksne

  •   At børnene oplever, at de kan løse konflikter i fællesskab med børn og voksne

  •   At forældrene skal føle sig godt informeret om SFO ́ens aktiviteter og opleve et godt og åbent samarbejde med personalet.

    /godkendt af skolebestyrelsen juni 2018

PRINCIP FOR SFO