DET UNDERSTØTTENDE

Understøttende undervisning er, når eleverne øver sig og bliver bedre til mange forskellige aktiviteter. De oplever, at de mestrer og at de lykkes. Lektiehjælp i form af ”Faglig Fordybelse” er en del af UUV.
 

Det er også UUV, når eleverne er med til at bestemme indholdet, sætter det i gang, skaber strukturer og overblik. Når de samarbejder og konflikthåndterer. Det støtter læringen i fagene, når de har blik for hinanden og ser sig selv i forhold til andre og oplever, hvordan forskellighed kan medvirke til en bedre helhed. Det er med til at styrke relationer til andre og til sig selv; det skaber tillid til egne evner. Når det enkelte barn oplever sig værdifuldt og viser andre, at de også har værdi. For os er det motivation for deltagelse, troen på at lykkes, og det er grundlaget for vores UUV.
 

Tidens tolkninger af inklusion er mangfoldige. Vi vælger at kigge på det enkelte barn og undersøge, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at netop dette barn kan lære bedst muligt. De betingelser forsøger vi at skabe, mens vi samtidig har øje for det grundlæggende behov for relationer til betydningsfulde voksne og jævnaldrende i det sociale fællesskab.

For at styrke det inkluderende læringsfællesskab har vi oprettet ”Oasen” til at tilgodese elevernes behov for det lille fællesskab. Personalet tilknyttet Oasen kan anvendes såvel til undervisning og læring for få elever som til støtte for klassens læring og trivsel i en mindre enhed i det store fællesskab. ”Oasen” er et tilbud, som kan tilpasses og bæres med til gavn for store og små. Tilbuddet gives fortrinsvis elever med særlige behov og/ eller særlige forudsætninger for læring.
 

Til støtte for undervisningen kigger vi indad på egen praksis, men i særdeleshed også ud mod den viden, som skal styrke vores pædagogiske praksis og vores dømmekraft. Til det formål anvender vi pædagogisk praksis og viden fra eksempelvis: LP-modellen, systematiserede elevsamtaler, pædagogisk støtte og faglig sparring, AKT-samarbejde, SSP-samarbejde, Legepatrulje, trivselsundersøgelse, trivselsfremmende og sundhedsfremmende aktiviteter, undervisningsdifferentiering, individuelt tilpassede mål og handleplaner, etc.

 

Som en trivsels- og sundhedsfremmende aktivitet har vi i skoleåret 2017-2018 både yoga/ mindfullnes og skak på skoleskemaet. Alle elever bliver i løbet af skoleåret tilbudt undervisning i begge dele fra personale, som har tilegnet sig særlige forudsætninger for det.