KOMMUNIKATION MELLEM SKOLE OG HJEM

Kommunikation mellem skole og hjem skal være baseret på gensidig respekt, engagement og ansvarsfølelse

FORÆLDREMØDER

På Øster Jølby Skole tilbydes minimum et forældremøde årligt med det formål at orientere om og drøfte skolens og klassens daglige virke mod at løfte formål, mål og værdigrundlag.

SKOLE-HJEM SAMTALER

Øster Jølby skole tilbyder skole-hjem-samtaler med det formål at samarbejde om og understøtte elevernes udvikling, læring og trivsel. Samtalerne tilbydes minimum én gang årligt.

FORÆLDREINTRA

Kommunikationen foregår primært over forældreIntra, når der er tale om kommunikation af orienterende art.

Kommunikation kan også ske via skole-hjem-samtaler, udvidet samarbejde, og man kan altid ringe til skolens personale ved forudgående aftale.