INSPIRATIONSLISTE – FORÆLDRERÅD

 • Klassefest med musik, popcorn og sodavand

 • Påskeæg-jagt i Præstbro

 • Leg på skolens legeplads - medbring kaffe og kage

 • Den store Bagedyst med medbragte kager

 • Brætspils-arrangement

 • Bålarrangement med snobrød og pølser i Præstbro

 • Tur til Skarregård, stranden, skoven, skøjtebane i Skive

 • Stjerneløb

 • Fællesspisning – buffet/pizza

 • Fastelavn i SFO-lokalerne

 • Banko-aften

 • Filmaften

 • Bowling

 • Bagearrangement i skolekøkkenet

 • Rundbold, dødbold, fodbold mv.

 • Fossiljagt ved molermuseet

 • Besøg på naturlegeplads i Smedebjerge (Vils) – der er shelters og off. toilet

 • Motionsbanko

 • Fællestur til svømmehal

 • Lejrtur evt. til Bjørneborg eller i Midtmors Sports lokaler

 • Fisketur evt. i Put and Take sø

 • Sejltur med sommerfærgen evt. til Fur eller Livø 

 • Til forældreråds arrangementer er der mulighed for at låne lokaler af skolen og SFO