SKOLENS HISTORIE

På Kr. Koldsvej, i nærheden af Øster Jølby Kirke, blev i 1835 bygget et hus, som de følgende år blev brugt som Øster Jølby Skole. Det var i denne skole at Christen Kold var lærervikar i vinteren 1837-38. Da han efterfølgende søgte fast ansættelse fik han det ikke, selvom alle egnens beboere ønskede at beholde ham, da hans undervisningsform var noget enestående nyt, uden udenadslære og terperi. Men Amtmanden ville ikke ansætte Kold på grund af hans sværmeriske tanker.

I 1899 fik Galtrup sin egen skole, ligesom Tøving også havde egen skole. Man sammenlagde Galtrup og Øster Jølby Skole, og den nye skole på Poulsen Dalsvej blev bygget. I 1964-65 udvidede man skolen, som herefter også kom til at huse 6. og 7. klasses elever fra Tøving Skole. Sidste store byggerunde kom midt i 1970’erne. I september 1976 kunne Øster Jølby Skole åbne som en ny overbygningsskole med elever fra hele det nordvestlige Mors, således var man på to år gået fra 68 til 231 elever fra 1.-9. klasse.