Øster Jølby Skole tilstræber at samarbejde med forældrene og eleven om tilrettelæggelsen af den supplerende undervisning og specialundervisningen.
 

Øster Jølby Skole tilstræber, at den samlede undervisningstid for elever, der får supplerende undervisning eller specialundervisning, ikke overstiger det fastsatte loft for den højeste samlede undervisningstid. (Folkeskoleloven, § 5, stk. 5)


/godkendt af skolebestyrelsen juni 2018

FÆLLESARRANGEMENTER