DET DAGLIGE

Skoledagen på Øster Jølby Skole starter kl 7:40 med, at børnene siger god morgen i klassen.

 

7:40 – 8:40 Undervisning – inkl. morgensang; fælles for alle børn i salen.  

8:40 – 9:40 Undervisning

9:40 – 10:10 Pause

10:10 – 11:10 Undervisning

11:10 – 12:10 Undervisning – børnene spiser frokost

12:10 – 12:40 Pause

12:40 – 13:40 Undervisning – SFO starter her efter.      

13:40 – 14:40 Undervisning (for mellemtrinnet 3 x pr. uge)