FREDAG D. 24/4-20
Overgange mellem Skoler og Dagtilbud i Morsø Kommune 
Alle Skoler og Dagtilbud på Mors – kommunale og private – er nu igen åbne for børn op til og med 5. klassetrin. 
 

Skolerne og Dagtilbuddene har siden genåbningen arbejdet med at sikre en forsvarlig sikkerhedsmæssig drift og et godt pædagogisk og læringsmæssigt tilbud for børnene på Mors. 

Sideløbende med denne store opgave har institutionerne planlagt rammerne for overgangene og modtagelsen af nye børn. 
 

Det betyder, at vi nu kan fortælle, at alle overgange til og imellem dagtilbuddene og overgangen fra dagtilbuddene til Tidlig-SFO kan finde sted fra fredag den 1. maj 2020 

I vil modtage nærmere information om, hvordan overgangen til det nye bliver fra den skole eller det dagtilbud, I nu skal være en del af. 
 

Det skal understreges, at det naturligvis ikke er en helt ”normal” praksis, I vil opleve, når I møder det nye tilbud. 
 

Der er etableret mange kreative løsninger på udfordringer i en anderledes tid, men alle disse tiltag har fået en flot modtagelse af børnene og deres forældre.