ANTI-MOBBESTRATEGI
/ TRIVSELSPOLITIK
"Mobning handler ikke om de enkelte børn. 
Det handler om kulturen i de fællesskaber, som børn er en del af".
Download anti-mobbestrategien her