Det er skolens ansvar:

at alle bliver mødt af professionelle læringsfællesskaber,
at sikre, at forældre og elever bliver mødt med engagement og ansvarsfølelse, at der sker gensidig dialog,
at skolens virke lever op til folkeskoleloven og de kommunalt fastsatte mål

Det er forældrenes ansvar:

at eleverne møder undervisningsparate,
at indgå i samarbejdet med skolen, at udvise gensidig respekt og dialog,
at understøtte skolens virke og skolens ansatte,
at vise interesse, deltagelse og involvering.

Dette skal understøtte, at vi kan lykkes med elevernes trivsel, læring og udvikling.

ANSVARSFORDELING

OM SKOLEN

OPLYSNINGER

INFORMATION

Poulsen Dalsvej 4   DK-7950 Erslev T. 99 70 61 97  ojs@morsoe.dk  CVR.: 41333014  EAN.: 5798004039014 

© 2021 Alle rettigheder forbeholdt Øster Jølby Skole

OJ-Skole-final-WHITE_13.png
Aktiv 1_72x.png