ÅRSBERETNING – SKOLEBESTYRELSENS ARBEJDE I 17/18

Skolebestyrelsen ved Øster Jølby Skole har haft et godt og konstruktivt år med spændende arbejdsområder på dagsordenen. Vi har arbejdet med gennemgående emner som principper for skolen, opfølgning på skolens budget og kontakt til politikerne i kommunalbestyrelsen.

Desuden evaluerer vi nationale test, trivselsundersøgelsen, madordningen og arrangementer som skolefest og folkeskolernes dag.

 

Principper for Øster Jølby Skole
 

Vi har dels revideret og dels udarbejdet nye principper for Øster Jølby Skole. Du kan finde dem på skolens hjemmeside https://www.øjs.dk/principper-og-politikker Vi har blandt andet lavet principper for skole-hjem samarbejde, SFO og kommunikation. Her kan du bl.a. læse om skemalægning, undervisningstal, vikardækning og kommunikation mellem forældre og skole.

 

Inspirationsliste til forældreråd
 

Vi vil i skolebestyrelsen gerne fremme og opfordre til et stærkt forældresamarbejde omkring klassens sammenhold. Et tæt samarbejde mellem forældre er med til at skabe trivsel blandt børnene.

Her udfører forældrerådet i klasserne en vigtig opgave. De arrangerer sociale aktiviteter, som ryster klassen sammen.

Vi har samlet en liste med ideer til arrangementer, hvor forældreråd kan finde inspiration – find listen på skolens hjemmeside https://øjs.dk/inspirationsliste

 

Kvalitetsrapport
 

Hvert andet år udarbejdes en kvalitetsrapport på skoleområdet til kommunalbestyrelsen. Skolebestyrelsen skal i den forbindelse komme med bemærkninger til rapporten. Vi havde to overordnede bemærkninger til dette års kvalitetsrapport:

  1. Vi har et stort ønske om arbejdsro (vi ønsker færre opgaver pålagt af forvaltningen og politikere).

  2. Vi har et fokus på og ønske om at hæve det gennemsnitlige niveau i dansk og matematik

Politikerne tog godt imod vores bemærkninger og vil forsøge at imødekomme vores ønske om arbejdsro og færre dokumentationskrav.

 

Første skoledag
 

Vi har de sidste to år deltaget i første skoledag for skolens nye 0. klasse. Det har været en god anledning til at præsentere os for nye forældre og introducere dem for skolens værdier og principper.

 

Ny skolebestyrelse
 

Efter sommerferien starter den nye skolebestyrelse.

Forældrerepræsentanterne er: Jane Skovby, Lene Flintholm, Rasmus Ravn, Jane Mikkelsen, Helle Mikkelsen, Brian H. Jepsen og Suna Søndergaard.

1. supp.: Tina Olesen og 2: supp.: Maria Tinø Vester

 

Desuden består skolebestyrelsen af Line Abildgaard og Søren Brogaard Jørgensen samt to medarbejderrepræsentanter.

 

Vi ønsker alle en god sommer!