OM SKOLEN

OPLYSNINGER

INFORMATION

Poulsen Dalsvej 4   DK-7950 Erslev T. 99 70 61 97  ojs@morsoe.dk  CVR.: 41333014  EAN.: 5798004039014 

© 2020 Alle rettigheder forbeholdt Øster Jølby Skole

TIRSDAG D. 24/3-20
POLITISK BESLUTNING
Med baggrund i regeringens beslutning om, at nedlukningen af skoler og dagtilbud er blevet forlænget til og med den 13. april, er der i Morsø Kommune truffet politisk beslutning om følgende:
  • Alle overgange mellem dagtilbud og alle overgange mellem dagtilbud og Tidlig SFO, der skulle finde sted pr. 1. april 2020, udsættes indtil skoler og dagtilbud igen er åbne.

  • Alle børn forbliver i de tilbud, hvor børnene i dag er indskrevet.

  • Forældrebetalingen vil følge taksten på det tilbud, barnet ville være indskrevet i pr. 1. april 2020.

  • Der vil ved genåbning etableres et overgangsforløb, der vil sikre alle børn en tryg overgang mellem tilbuddene.

Der vil blive udsendt detaljeret information om, hvordan vi griber situationen an, når skolerne og dagtilbuddene ikke længere er lukket ned.

NØDPASNING
Der er etableret nødpasningsberedskab ved alle skoler og dagtilbud i Morsø Kommune. Det gælder både kommunale og private skoler og dagtilbud.

Hvis man for behov for nødpasning af børn og unge, så skal man blot kontakte den skole eller det dagtilbud, hvor barnet eller den unge går til dagligt.

Nødpasningsberedskabet er etableret efter følgende kriterier:

  1. 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

 

  1. 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

 

  1. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.

 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så er kan du kontakte:

 

Stabschef – Børn & Kultur:                       Dorthe Bertelsen:               99 70 70 34 - ukdb99@morsoe.dk

Skole- og Dagtilbudschef:                        Michael Dahlgaard:            99 70 61 43 - mida@morsoe.dk

 

Venlig hilsen

 

Michael Dahlgaard

Skole- og Dagtilbudschef

Morsø Kommune